Over ons » Historie  
   

Minimaliseren
 

Coöperatie CSV COVAS u.a. is ontstaan uit een juridische fusie van de Coöperatieve Suikerbietentelers Vereniging (CSV) uit Noord-Brabant en de Coöperatie voor de Afzet van Suikerbieten (COVAS) uit Limburg. Per 1 mei 2009 is de fusie ingegaan.

In 1947 werd COVAS door de LLTB opgericht en in 1953 werd CSV door de NCB opgericht. Beide coöperaties zijn opgericht voor een gezamenlijke teelt en transport van respectievelijk Limburgse en Oost-Brabantse bieten naar de fabrieken in West-Brabant.

In 1948 had COVAS al meer dan 1.100 leden met een totaal areaal van 800 hectare. Dit ledental groeide uit tot ruim 6.300 leden met meer dan 11.000 hectare suikerbieten in 1972. Daarna daalde het areaal en aantal telers. Nadat in 2007 de Limburgse ex-CSM telers aansloten bij COVAS telde Limburg in 2008, 1.100 telers met ruim 6.500 hectare.

CSV kende een vergelijkbaar verloop van aantallen leden en hectares. Tot 1965 groeide het areaal tot ruim 2.200 hectare met 2.700 telers. Daarna nam het aantal telers af, maar het areaal steeg. 1975 was het hoogtepunt met ruim 7.000 hectare geteeld door ruim 2.350 telers. Na dat jaar daalde het aantal telers naar ongeveer 1.000 in 2008 met een gezamenlijk areaal van 5.300 hectare suikerbieten.

Dat de geschiedenis van de bietenteelt verder terug gaat in de tijd vertelt de Limburgse historie. Nadat Napoleon de verplichte bietenteelt invoerde voor suikerwinning, is in Limburg de suikerbiet lange tijd gebruikt voor locale stroopbereiding. Vanaf 1900 werden er daarnaast bieten geteeld en verkocht aan de particuliere suikerfabrieken. Het Limburgse areaal steeg in die tijd van 100 hectare in de periode van 1850-1900 tot ongeveer 1.000 hectare in de periode tot de Tweede Wereldoorlog. Na deze oorlog wilden telers voor de prijsstelling meer stabiliteit en stichtten zij een coöperatie om niet langer overgeleverd te zijn aan de willekeur van agenten en verwerkers.

In Oost-Brabant is de coöperatie van latere datum. In 1953 ontstond er als gevolg van de watersnoodramp een tekort aan suikerbieten in West-Brabant en Zeeland. Dit was toen de aanleiding om in Oost-Brabant een coöperatie te stichten om de suikerbietenteelt in het gebied te promoten. Vanuit de standsorganisatie NCB is de coöperatie ontstaan.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn er in Limburg en Oost-Brabant laadplaatsen voor de suikerbieten gebouwd. Van hieruit werden de suikerbieten per schip en/of per trein naar de fabrieken in West-Brabant en Groningen vervoerd. In 2008 werd de laatste laadplaats in Born (Limburg) gesloten. Het vervoer van de suikerbieten gebeurt door deze sluiting voor 100% via wegvervoer naar de fabrieken in Dinteloord, West-Brabant en naar Appeldorn en Jülich in Duitsland.

Per 1 mei 2014 heeft CSV COVAS circa 1.650 leden met een gezamenlijk areaal van circa 11.200 hectare suikerbieten.

 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid