Teelten » Aardappelen » Activiteiten AZN  
   

Activiteiten AZN Minimaliseren
 

AZN kent twee werkwijzen om de aardappelen van telers uit het werkgebied van CSV COVAS aan de man te brengen bij afnemers. Afnemers zijn met name de aardappelverwerkende industrie, maar ook handelaren en exporteurs van aardappelen. Door de goede contacten van de AZN-medewerkers met telers en de genoemde afnemers verwerkt AZN jaarlijks een groot volume aan aardappelen.


Commissionairschap

Onder het commissionairschap van AVIKO POTATO (AP) aardappelen2.JPGuit Dronten sluit
AZN rechtstreeks contracten af tussen AP en de telers. Deze contracten kennen verschillende vormen met leveringsvoorwaarden en worden ook afgesloten voor verschillende rassen. In het voorjaar gaan de medewerkers van AZN de markt op om de contracten af te sluiten. Door AP worden de contractvolumes en contractvoorwaarden beschikbaar gesteld waarmee AZN haar relaties bezoekt.


Onderdeel van deze contracten is dat de medewerkers van AZN de telers begeleiden tijdens het groeiseizoen en dat zij de planning van de afvoer verzorgen. Afhankelijk van de contractvoorwaarden wordt in overleg met de telers het moment van de afvoer van de aardappelen gepland. Belangrijk daarbij is dat de kwaliteit van de aardappelen goed is. Ook hier kunnen de medewerkers van AZN de telers van een advies voorzien.
Vrije Handel

aardappelen4.JPGNaast het commissionairschap koopt en verkoopt AZN ook partijen vrije aardappelen. Vrije aardappelen worden door telers in de markt aangeboden en daarmee gaat AZN aan de slag om deze vrije aardappelen aan afnemers te verkopen. Ook vragen afnemers aan AZN om partijen vrije  aardappelen te leveren. De werkwijze die AZN hierbij hanteert is dat zij een koop en verkoop meteen aan elkaar koppelt. AZN heeft geen eigen voorraad aardappelen. Op deze wijze weet AZN heel direct en snel de handel in de aardappelen aan te sturen.

De medewerkers van AZN werken continue aan verbreding van het relatiebestand binnen het werkgebied van CSV COVAS. AZN komt graag met aardappeltelers in contact om zaken  te kunnen doen.   

 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid