Teelten » Brouwgerst  
   

Brouwgerst Minimaliseren
 

2012, brouwgerst (1).jpg

Sinds 1994 wordt opnieuw op grotere schaal brouwgerst geteeld in Limburg. Afnemer is de Gulpener Bierbrouwerij, die hiervan op duurzame wijze 15 verschillende soorten Limburgs bier maakt en verkoopt.
De telers zijn verenigd in de granencoöperatie Triligran, die wordt ondersteund vanuit CSV COVAS. Vanaf 2002 vindt alle brouwgerstteelt plaats onder Milieukeur.

Sinds 1994 wordt opnieuw op grotere schaal brouwgerst geteeld in Limburg. Afnemer is de Gulpener Bierbrouwerij, die hiervan op duurzame wijze 15 verschillende soorten Limburgs bier maakt en verkoopt.

De telers zijn verenigd in de granencoöperatie Triligran, die wordt ondersteund vanuit CSV COVAS. Vanaf 2002 vindt alle brouwgerstteelt plaats onder Milieukeur.

Certificeerder SGS controleert alle brouwgersttelers minimaal twee keer per jaar op duurzame teeltaspecten (o.a. bemesting en bespuiting) en bedrijfsvoering. Dit is een voorwaarde voor behoud van het Milieucertificaat.

31 telers zorgen in 2013 voor ca. 400 ha brouwgerst (en biologische brouwgerst), die aan strenge kwaliteitseisen voldoet. De rassen zijn Calico en Tipple. Regelmatig worden op proefboerderij Wijnandsrade door Triligran en Gulpener nieuwe zomergerstrassen beproefd.

Spelt, tarwe en rogge

Voor een witbier als Korenwolf is ook tarwe, spelt en rogge nodig. Triligrantelers zorgen hier al jaren voor én onder Milieukeur.

Limburgs Land Pilsner
In 1994 gestart als telersproject is nu Limburgs Land hét ecologische bier van Gulpener. Onder de vlag van Triligran wordt hiervoor brouwgerst geteeld door enkele Zuid-Limburgse biologische telers. Limburgs Land is SKAL-gecertificeerd.

Brouwgerst, 2010-03.jpg

 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid