Teelten » Suikerbieten » Suikerreferentie  
   

Suikerreferentie Minimaliseren
 

In oktober  informeert  CSV COVAS  bij  al haar leden/telers naar de belangstelling voor het kopen/verkopen van suikerreferentie.


Met de aldus verkregen informatie gaat de Agrarische Dienst aan de slag om kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen. Als beide partijen tot een prijsakkoord zijn gekomen wordt dit aan de Agrarische Dienst medegedeeld die vervolgens zorg draagt voor de administratieve afwikkeling.  Koper en verkoper zorgen zelf voor de financiële afwikkeling van de transactie.

De diensten van de Agrarische Dienst van CSV COVAS zijn gratis.


Uiteraard worden ook de leden die zich niet hebben gemeld via de oktober-enquête geholpen bij hun verzoek om assistentie bij koop en verkoop van suikerreferentie.

 
sproeien
Alle rechten voorbehouden - CSVCOVAS  |  Gebruiksovereenkomst |  Privacybeleid